Internet, webben och världens första webbsida

 

Kan du tänka dig en värld utan internet, webbplatser och webbsidor? För många är det säkert svårt, då internet idag används såväl inom de flesta arbeten som privat. Ibland behöver man dock påminna sig om att internet och webben faktiskt är ett relativt nytt fenomen. Idag är vi så vana att surfa runt på internet, men många av oss har dålig koll på internets historia och skillnaden mellan internet och World Wide Web.

Skillnad mellan internet och webben

1200px-PikiWiki_Israel_32304_The_Internet_Messenger_by_Buky_SchwartzInternet, nätet och webben står för många idag för en och samma sak, men så är egentligen inte fallet. Det är dock inte helt enkelt att beskriva skillnaderna mellan dessa begrepp. Internet kan dock beskrivas som världens största datornätverk, och webben är en av tjänsterna som finns i detta nätverk. Webben (även World Wide Web eller www) utvecklades av Tim Berners-Lee år 1989. Det bör alltså egentligen ses som en tjänst som började användas först under 1990-talet när nätverksuppkopplingen blev allt vanligare bland företag och hushåll. Internet hade funnits sedan tidigare, men med webben blev internet nu tillgängligt för en större grupp människor.

Världens första webbplats och webbsida

Vilken är då världens första webbplats, och hur såg den ut? Till att börja med kan sägas att en webbplats är ett så kallat hypertextdokument, det vill säga en sammanlänkning av text, bilder och länkar med mera. Det är med hjälp av en webbläsare som vi användare kan komma åt dessa webbplatser. Den allra första webbplatsen skapades av Bernes-Lee och ligger under forskningscentret CERN. För att se hur webbplatsen såg ut klicka här. Det är viktigt att skilja mellan webbplats och webbsida. Medan en webbplats är en samling av dokument, bilder och texter bland annat så är en webbsida en enstaka sida på en webbplats. Världens första webbsida skapades 1991, och återskapades för ett par år sedan. Den är alltså en del av den första webbplatsen som du kunde se ovan. Den första webbsidan ser ungefär ut som en instruktion på hur webben ska användas. Du hittar den genom att klicka här. Med dessa uppfinningar känns det inte särskilt underligt att Bernes-Lee rankas som en av 1900-talet allra viktigaste vetenskapsmän.

Leave a Reply

mts_best