Företagens utveckling av sin närvaro på internet

De flesta företag måste synas i någon form på internet. För vissa företag är det tillräckligt med en enkel webbplats som kort presenterar företaget och dess verksamhet. Andra företag är helt beroende av internet för sin existens, och måste därför ha en komplex e-handelsplattform i förening med en ständig närvaro på sociala medier och kanske även en egenutvecklad app. Varje företag har sina behov men generellt gäller att de flesta företag inte helt kan ignorera sin närvaro på internet. De måste allokera en viss del av sina resurser för att utveckla och bibehålla de verktyg som de använder sig av för att synas på internet.

Anlita extern expertis för sin närvaro på internet

För inte alltför länge sedan hanterade många mindre företag på egen hand utvecklingen av sin hemsida, som det på den tiden benämndes. Inte sällan var det någon från den yngre generationen som satt i sitt pojkrum och kodade en enkel html-hemsida, vilket i många fall var fullt tillräckligt. Denna tid är emellertid förbi. Idag ställer besökarna betydligt större krav, varför de flesta företag anlitar en webbyrå för att få hjälp med att skapa sin webbplats.

För de företag som vill “göra lite mer” med sin närvaro på internet är det ofta inte tillräckligt med en traditionell webbyrå. Har ett företag ambitionen att till exempel utveckla en avancerad applikation, vilken dessutom ska integreras med företagets webbplats, måste man ofta vända sig till särskilda nischbyråer som är specialiserade på denna typ av utvecklingsarbete. Ett mycket bra exempel på en sådan byrå är Prototyp (https://www.prototyp.se) som har varit involverade i en rad uppmärksammade projekt, som till exempel Matsmart och Gapminders, för att endast nämna några exempel.

Utveckla sin närvaro på internet internt

Även om de flesta företag anlitar extern hjälp och expertis finns det fortfarande ett antal företag som hanterar sin internetsatsning internt. Det är en komplicerad uppgift som kräver att det finns personal inom företaget som har denna kompetens. I de flesta fall där företag hanterar detta internt är det fråga om antingen större företag som har resurser att anställa personal med rätt kompetens, eller företag som erbjuder någon form av webbtjänster och därför helt naturligt har kompetensen inom företaget.

En av fördelarna med att ett företag självt hanterar sin närvaro på internet är att företaget får full kontroll, samtidigt som det utgör en integrerad del av den dagliga verksamheten. Företagets webbplats och dess innehåll är inte något som hanteras av en webbyrå belägen på en annan ort. I stället är det personer på plats i företagets lokaler som svarar för utvecklingen och de dagliga uppdateringarna. Detta medför ofta att företagets närvaro på internet blir mer levande och autentisk, något som ofta uppskattas och som på längre sikt leder till flera besökare.

Leave a Reply

mts_best