Virus och intrång från webbsiter


En säkerhetsrisk på internet idag handlar om virus från webbsajter. Dessa webbsajter kan utge sig för att vara något annat än vad de är för att få åtkomst till dina privata uppgifter, eller bestå av länkar som kan angripa din dator med exempelvis virus.

Brandvägg och antivirus mot webbsiter


Tyvärr ökar antalet “farliga” webbsiter idag. För det mesta handlar det om att webbplatser styr dig vidare till andra genom länkar, som i sin tur smittar din dator med virus. Detta kan hända på vilken sida som helst, till exempel via länkar på Facebook. Ett antivirusprogram är därför alltid en bra Virus_Blasterbörjan att säkra upp sin dator mot webbsajter som kan framkalla virus. Antivirusprogram skyddar din dator genom att aktivt söka efter filer som kan ha skadats av ett virus. Som åtgärd av detta tar antivirusprogrammet bort, eller lagar, den infekterade filen. Idag kan dessutom antivirusprogram skydda din dator mot andra former av intrång, till exempel trojanska hästar och maskar. En brandvägg fungerar som en port mellan ditt privata nätverk (LAN) och internet (WAN). Brandväggen analyserar inkommande och utgående trafik mellan dessa nätverk, och blockerar på så vis obehörig trafik från att tränga in i ditt nätverk. Idag använder sig de allra flesta av någon form av antivirusprogram och brandvägg, men tyvärr innebär det inte alltid ett fullständigt skydd mot datorintrång.

Säkra din dator med hjälp av sårbarhetsanalyser

Om du har extra känslig information som inte får riskeras av angrepp och spridas vidare är det bra att utföra ytterligare säkerhetskontroller av datorn. En sorts säkerhetskontroll är sårbarhetsanalyser, där olika former av svaga länkar i till exempel ett företags IT-lösningar analyseras. Intrång av olika slag kan ske på en mängd olika sätt, och kan pågå utan att företaget eller organisationer har en aning om det. Det är dock inte alla företag som har egna anställda med den expertis och kompetens inom IT-säkerhet som krävs för att till exempel utföra en sårbarhetsanalys. Man kan då ta hjälp av enskilda företags verktyg inom området. Med verktyg för sårbarhetsanalyser får datorn en grundlig säkerhetsgenomgång, till exempel vad gäller datorns nätverk och mjukvara, men också externa faktorer som företagsrutiner. Resultatet av genomgången kan sedan ligga till grund för hur företagets åtgärdsplan för att minska risken av datorintrång ska utformas.

Leave a Reply

mts_best