Ta reda på vad dina besökare tycker om dig

Om du har en e-handel, en blogg eller liknande är det alltid bra att försöka ta reda på vad dina besökare eller kunder tycker om dig. Det är ett sätt att utveckla din verksamhet, att försöka ta reda på vad du gör bra och vad du gör dåligt. Om du vet det kan du göra mer av det förra och mindre av det senare.

Det här brukar i marknadsföringssammanhang kallas för att göra en kundundersökning. Det kan göras på många olika sätt, mer eller mindre ingående. Allt beror på vilka ambitioner du har med din kundundersökning, samt givetvis på din budget.

Ta hjälp

Det finns gott om företag som är specialiserade på den här typen av undersökningar. Det är inte helt lätt att designa en kundundersökning och om du försöker göra det själv är det vanligt att du bygger in datafel eller feltolkningar av underlaget. Att ta in en konsult för din kundundersökning är nästan alltid en bra idé. De kan hjälpa dig att strömlinjeforma din undersökning efter dina behov. Vill du ha bra tips för hur du kan sälja mer? Eller göra en NKI för att säkerställa att dina befintliga kunder gillar dig? Berätta det för din konsult så fixar de det åt dig.

Gör det själv

Även om det är klok strategi att med jämna mellanrum göra en professionell kundundersökning så finns det inget som hindrar att du också gör egna. För mindre företag som inte har pengar till extern hjälp är det bättre att göra något än att göra inget. Du kan till exempel själv snickra ihop ett frågeformulär som du mejlar ut till de du gör affärer med.

Om din verksamhet är byggd på mer anonyma kunder eller besökare kan du bygga en popup-undersökning på din hemsida där slumpvis utvalda besökare får svara på ett antal frågor. Tänk dock på att det finns en hel del lagar på området du måste ta hänsyn till. Allt som har att göra med integritet och datalagring har blivit svårare att hantera för den som inte är juridiskt kunnig. Detta sedan den nya europeiska datalagstiftningen GDPR infördes. Bara att slippa brottas med den lagen kan göra det värt att ta in en extern konsult som är proffs på frågorna och kan se till att din kundundersökning inte ställer till fler problem än den löser.

Varför ska jag göra en kundundersökning?

Att ha kunder som är missnöjda kostar enorma summor pengar helt i onödan. Notera dock att detta varierar kraftigt mellan branscher, så beroende på vad du jobbar med kan du behöva göra kundundersökningar oftare. En nöjd kund är i de flesta fall en lönsam kund. Även om man kanske inte ska generalisera i onödan så är det ett typiskt svenskt beteende att istället för att tydligt berätta vad som är fel knyta näven i fickan och sedan vid första bästa tillfälle gå till en konkurrent. Om du då gör regelbundna kundundersökningar där dina besökare eller de som handlar av dig anonymt får uttrycka sina känslor och upplevelser kan du fånga upp sådana stämningar tidigt och göra något åt dem.

Leave a Reply

mts_best