Vem uppfann internet?

Internet är ett kraftfullt verktyg. Man kan säga att livet har blivit enklare sedan internet introducerades. Det finns många fördelar med internet. Några av fördelarna är att man kan få information snabbt och smidigt och att man enkelt kan kommunicera med vänner och familj. Tyvärr finns det även nackdelar, bland annat spionerar regeringar på sina invånare via internet, några av dem blockerar hemsidor och det är främst företagen som dominerar molnen. Tim Berners-Lee, som är uppfinnaren av World Wide Web, vill skapa ett mer decentraliserat internet som är mer privat.

Ändringar inom internet

Tim Berners-Lee, en av internets skapare vill försöka laga sin uppfinning, därför anordnade han ett event där några av världens bästa datorforskare närvarade. Deltagarna diskuterade olika sätt att göra internet mer brett distribuerat. Under detta event diskuterades det om hur de skulle utforma ett internet utan central kontroll. Eventet anordnades inte för att förändra tjänster som till exempel Facebook och Google som har ett stort inflytande över internet, utan för att analysera hur webbsidor skapas, namnges och handskas. Så som systemet ser ut idag är det enkelt för en regering eller företag att enbart besöka webbsidor för att spåra personer. Målet är att det ska bli svårare att spåra.

Företag kontrollerar datorer

Förutom regeringar som spionerar via internet finns det företag med stort inflytande som kontrollerar datorer. Två av dessa företag är Facebook och Google. Denna kontroll har ökat oron i teknikvärlden men även övriga användare av internet oroar sig. Under eventet som anordnades diskuterades nya metoder som kan användas för att distribuera hemsidor utan användning av en standard webbserver, lägga till kryptering inom olika delar av nätet och nya metoder för att arkivera alla versioner av en webbsida. Ett av alla möten under eventet handlade om betalning och blockeringar. Alla diskussioner inriktade sig på hur internet skulle kunna användas, hålla i data och distribueras utan någon central kontroll.

Leave a Reply

mts_best