Så outsourcar du via nätet

IT-outsourcing har blivit allt hetare. Idag använder de flesta företag någon form av tjänst eller lösning som hämtas utifrån. Fördelen är att mer tid och energi kan läggas på kärnverksamheten. Det blir också mer skalbart. Växer företaget är det inga problem att utöka kapaciteten. Outsourcing är helt enkelt väldigt flexibelt.

Hur du kommer igång

Steg ett är att ha en tydlig och genomarbetad plan. För IT handlar alla beslut om outsourcing inte bara om att spara pengar, utan allting måste vägas in. Det kan handla om driftsäkerhet, tillgänglighet och möjligheten att säkra rätt kompetens. Valet av leverantör för IT outsourcing är oerhört centralt, men med goda förberedelser blir det mycket enklare att kommunicera sina behov. En annan stor fördel med IT-outsourcing är att slippa köpa in hårdvara som ger ökade fasta kostnader och dessutom blir omodern över tid.

Tack vare internet har det blivit mycket enklare att snabbt komma i kontakt med kompetenta IT-företag. Det behöver bara ta några minuter att börja samarbeta med en firma som vid behov skulle kunna sköta hela ditt företags IT-verksamhet. Andra gånger kanske ett enskilt område inom IT är det enda som outsourcas. Allt hänger på vad som ger störst fördelar för just ditt företag. Något som är bra med outsourcing är att du i regel kan få klara besked om kostnaden för en viss bestämd servicenivå. Då blir det också enkelt att räkna på eventuella besparingar.

Vad kan outsourcas?

Kort och gott kan nästan vad som helst outsourcas. Med dagens moderna digitala teknik har de flesta begränsningar försvunnit. Traditionellt har det varit vanligast att outsourca support och så kallad helpdesk, men nu väljer många svenska företag att även lägga ut systemutveckling och systemförvaltning. I slutändan handlar det om att skräddarsy en lösning som gynnar ditt företag allra mest. Finns redan en kompetent IT-avdelning, kanske du väljer att bara outsourca en enskild tjänst eller process. Behoven lär också förändras över tid.

Leave a Reply

mts_best