Så driver du ett webbföretag

Inom vår ekonomi finns det ett ständigt högt behov av företag som framställer nya webbplatser åt existerande och nya verksamheter. Många webbprogrammerare och företagsägare vill dock fokusera på kärnverksamheten i sitt företag, i stället för att exempelvis behöva driva in obetalda fakturor. Här finns det bra hjälp att få via tjänster som ser till att betalningsflödet in i företaget fungerar och som leder vägen till en sund ekonomi.

En av dessa tjänster är Intrum som sköter inkasso- och kravhantering åt företag. Genom att anlita Intrum behöver du som driver webbföretag inte vänta på att betalningar ska komma in och på så vis drabbas inte ditt företag av någon ansträngd likviditet. Intrum kan också ta hand om fakturering och kundreskontra och utför gärna en lång rad andra tjänster som underlättar för ditt webbföretag.

Stora möjligheter inom webbranschen

Det finns idag goda möjligheter att driva ett framgångsrikt webbföretag som exempelvis framställer webbsajter på internet. Ett nytt yrke som nu är på frammarsch är UX-skribent, vilket innebär att jobba med skriven text på internet. Många stora webbföretag använder sig av yrkesrollen, till exempel Google, Amazon och Spotify.

Hitta rätt förutsättningar

För att starta och driva ett onlineföretag gäller det att först hitta de bästa förutsättningarna. En av de mest fördelaktiga städerna i världen vad gäller att starta webbföretag är Quebec i Kanada. Detta har Amazonbolaget Sellics kommit fram till i en studie som undersökte kostnaden för att driva eget i olika städer samt hur mycket pengar som krävdes för att komma igång. I Sverige var det Malmö, Göteborg och Stockholm som var de bästa städerna i fallande ordning.

Även i norra Sverige startas det nu många nya företag inom IT och programmering. Licensor AB ska arbeta med att utveckla IT-, ekonomi- och affärssystem och drivs som en konsultverksamhet. Ett annat företag är Jomano som ska ge rådgivning om dokument gällande IT-säkerhet och regler inom lagstiftning för externa kunder. Jp Mannipenni AB är ett annat nystartat företag inom området som kommer att jobba med datordrift och programmering. IT-området är stort och det finns en lång rad olika inriktningar att välja mellan för den som vill starta eget. Vid driften av webbföretagets verksamhet krävs inte bara att det anställs kunnig personal. Det behövs också en framgångsrik marknadsföring av företagets tjänster till presumtiva kunder samt en god skötsel av företagets finanser. Här är det klokt att anlita en kunnig aktör som Intrum, som kan ge ett bra stöd i finansiella frågor.

Leave a Reply

mts_best